fredag 5 oktober 2012

Antalet LCHF-anhängare kommer att fortsätta växa

Antalet och andelen svenskar växer som insett förtjänsterna med LCHF-kost och som därmed ansluter sig till skaran av tvivlare gällande Livsmedelsverkets kostråd och påståenden om det mättade fettets farlighet.

Med enkelt resonemang ska jag försöka visa att denna andel kommer att fortsätta växa.

Allt börjar med att en person inser att något som tidigare hållits för sant är fel. Denne berättar om sina nyvunna insikter för någon annan, som antingen övertygas direkt eller provar påståendet själv. I vårt fall LCHF-kost. När även den andra personen nåtts av insikten kommer denna att sprida sig som en löpeld. Förutsatt att alla mår bra så kommer ingenting att stoppa den att nå ytterligare fler. Förutsatt att ingenting händer, i stil med att folk drabbas av de hjärt- och kärlsjukdomar som man sedan årtionden hävdat om denna kost, så kommer det hela sprida sig över hela populationen. Det hela kan liknas med en epidemi, vars spridning stoppas med ett botemedel, vaccin eller andra åtgärder som isolering. "Botemedlet" i mitt resonemang skulle kunna vara mycket starka argument för att vi fått allt vad gäller LCHF om bakfoten. Har en idé väl fått fäste så blir man kvar i sin övertygelse fram tills dess att tillräckligt mycket tyder på att man har haft fel. Vad som är tillräckligt mycket varierar från person till person. För somliga räcker det med att en person man har förtroende för, kanske med en flådig titel som läkare etc, säger att det är farligt men utan att utveckla detta mer än så. För min del krävs en mycket välgjord studie för att jag ska låta mig övertygas. Till detta krävs nog också att jag själv ska börja må dåligt av det jag äter.

Till skaran av LCHF-anhängare ansluter sig även ett stort antal läkare, forskare och andra "upplysta" personer. Detta bidrar givetvis till att ännu fler, inte lika upplysta personer kommer att övertygas i samma riktning.

Att man verkligen äter i enlighet med sin övertygelse är sedan en helt annan femma. Jag känner flera mycket kloka och i övrigt fullt normala människor i min omgivning som har provat LCHF, blivit entusiastiska och uppnått de hälsovinster och den viktminskning som alla vittnar om, men som ändå gått tillbaka till s.k. vanlig kost. Detta trots viktökning och att hälsoproblemen kommer tillbaka. Varför detta, kan man undra? Ett skäl är att de kanske befinner sig i en fas av livet då det är svårt och opraktiskt att hålla sig till LCHF-kost. Det krävs ju trots allt en del planering och har man en familj vars medlemmar ännu inte låtit sig övertygas, så kan det vara knepigt att ensam sköta sin egen kosthållning. Ett annat skäl är att de helt enkelt är slavar under kolhydraterna. Många jag känner och som fått rekommendationen att prova LCHF har sagt att de för allt i världen inte vill sluta käka sina älskade mackor (!!).

Det som krävs för att "LCHF-epidemin" ska avstanna är man faktiskt visar att de hjärtinfarkter som man fram till för bara några år sedan var övertygad om skulle drabba oss, faktiskt också gör det! Det räcker inte med bara ett ökat antal dödliga hjärtinfarker, det måste också visas att det finns säkert ett samband mellan dessa och LCHF-kosten.

Jag har massor av liknande funderingar som jag kommer att dela med mig av framöver. Välkommen åter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar